1år Leder: Ann-Sofi Laurendz Jensen
1år Nestleder: Gun Helen Gunneng

2år Kasserer: Marianne Gjerland
1år Sekretær: Henriette Strøm
2år Styremedlem: Anna Mathilde Westgaard

2år Valgkomité: Irja Helene Norheim
1år Valgkomité: Ingerlise Westgaard
3år Valgkomité: Kine Selstad Magnesen

2år Revisor: Dorthe Bjerke
1år Revisor: Anne Berit Ekeberg

2år Varamedlem: Karin Elisabeth Solerød
1år Varamedlem: Maylinn Solberg Nilsen


Ungdomskontakt: Nora Bergersen
Web-ansvarlig: Anna Mathilde Westgaard 

Del denne siden