Årshjulet 2022

20. februar: webinar på mølla, Ørje.

Våren/påske: Renate tangen, baneridning dressur/kjøring

Sommerfest torsdag ca. uke 22: Frank Skubberud viser arbeid med unghest. Anne Berit og Anna Mathilde stiller med unghester til demonstrasjon.

Høst, ca. september: Vi håper å få til en tur til politistallen i Oslo med klubben.

Oktober/november: Styret er i en prosess med å få til et foredrag med tema: "å trene unghest til startklar, opp til MB/MA." (Gjerne kom med innspill om forslag til foredragsholder)

Desember: Julebord på bakergaarden