Del denne siden

Årshjulet 2024

Vinter

16. januar: Vi leier ridehuset til Heidi Heyerdahl. 

30. januar: Vi leier ridehuset til Heidi Heyerdahl.

(Flyttet til 20. Februar) 13. februar: Vi leier ridehuset til Heidi Heyerdahl.

27. februar: Vi leier ridehuset til Heidi Heyerdahl.

Bli med i messenger-gruppe på facebook. Denne er laget for alle som er interessert i å komme. Alle er velkommen, om de kommer med eller uten hest, og om de har med seg kaffe eller ikke.

26. februar: Årsmøte på Bakergaarden kl. 19. Det serveres foccachia og er påmelding på facebook.

Vår:

24. April: Hygge og skravlekveld på Bakergaarden med pizzaservering. Påmelding kommer på facebook. 

Sommer:

3. juni: sommersamling på Åseby. Ridebanen åpnes for de som vil komme med hest. Det vil bli servert pølser. Ta med egen drikke. Vi satser på en hyggelig og sosial kveld.

Høst:

I september ønsker vi å dra på luftetur til Evje i Rygge. Endelig dato for dette kommer senere.

Vinter:

5. desember: Vårt årlige julebord. Påmelding kommer på facebook.

unsplash